Behandling af børn og unge

RCT-Jylland har siden 2016 tilbudt udredning og behandling af børn og unge under 18 år, som har oplevet krig og flugt, men som ikke kan henvises via læger og sygehuse.

Det har handlet om enten uledsagede flygtningebørn eller børn, som har ophold med deres familie, men som er i dårlig trivsel og/ eller har PTSD symptomer, som tyder på, at de kan være traumatiserede eller måske er belastede af at leve med traumatiserede forældre.

Det har oftest været kommuner, der har købt behandlingsforløb til børn og unge men også asylcentre har benyttet sig af tilbuddet.

Den individuelle behandling tager udgangspunkt i barnets/ den unges eksistensvilkår og de udfordringer, han eller hun møder. Undervejs arbejdes der med mestringsstrategier og identitetsskabelse.

Vi tilpasser altid behandlingen til det enkelte barn, men en af de metoder vi ofte anvender er baseret på
Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT).

 

 Et behandlingsforløb ser typisk sådan ud: 

  • 2 timers udredende samtale med barnet/ den unge
  • 2 timers samtale efter udredning med forældrene
  • 1 times netværksmøde med fagprofessionelle omkring barnet/ den unge
  • 10 timers individuelle psykolog samtaler
  • Hvis det vurderes, at barnet har behov for mere end 10 samtaler, laves før sidste behandling en skriftlig opsummering af behandlingsforløbet med anbefaling af flere samtaler
  • Afsluttende netværksmøde med familien og fagprofessionelle efter endt behandling
  • Der laves en kort opsummering på forløbet. Hvis den rekvirerende kommune har brug for mere uddybende beskrivelser, kan disse udarbejdes.
    Priserne for disse forhandles og fastsættes alt efter omfanget af opgaven.

 

I udredningen vil børnene gennemgå en standardiseret udredningsprocedure, som vil søge at afdække symptombillede, funktionsevne og behovet for social støtte. Udredningen vil danne grundlag for vurderingen og planlægningen af det enkelte behandlingsforløb. 

Behandlingen foregår på RCT-Jylland, og det er os, der sørger for tolk, hvis dette er nødvendigt. Barnet vil få den samme tolk igennem hele forløbet.
Udgiften til tolk varetages af rekvirerende kommune. 

Forældrene inddrages i behandlingen i det omfang, de har lyst og ressourcer til det. Dette afklares i den samtale, der afholdes umiddelbart efter udredningen.

Det er rekvirerende kommune der vurderer, hvilke fagpersoner, der bør deltage i netværksmøderne.


Tilbud kan indhentes ved kontakt til centerleder Leif Christensen.