Genopslag - Nyoprettet psykologstilling ved Rehabiliteringscenter for Torturofre – Jylland

RCT-Jylland, Haderslev, søger til en nyoprettet stilling en psykolog 37 timer ugentligt til varetagelse af den psykologiske behandling af flygtninge med PTSD. Der er tale om mennesker, som lider under følgerne af krigsoplevelser, tortur, overgreb og flugt. Endvidere varetager vi behandling af børn og unge, som er traumatiserede.
 Vi tilbyder et spændende og afvekslende job, hvor du får mulighed for stor faglig udvikling i tæt samarbejde med en række gode og engagerede kolleger. Respekten for det enkelte menneske er helt central i centrets arbejde, og vores kerneopgave er at tilbyde en behandling, som medvirker til at give størst mulig værdi for den enkelte til at kunne opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv samt at kunne fungere i samspil med det omgivende samfund.

Primære opgaver vil være:

 • Psykologiske undersøgelser og vurderinger
 • Psykoterapeutiske forløb målrettet den enkeltes biopsykosociale ressourcer
 • Gruppebehandling
 • Bidrage med din faglighed i den fortsatte udvikling af behandlingstilbuddene ved RCT-Jylland

Behandlingsarbejdet foregår som hovedregel med tolk og sker i et tæt tværfagligt samarbejde med centrets øvrige behandlere, som ud over 6 psykologer består af 3 fysioterapeuter, 3 socialrådgivere, 1 sygeplejerske samt tilknyttede lægekonsulenter.
Vores primære behandlingssted er beliggende i Haderslev, men man kan også komme til at arbejde 1-2 dage ugentligt i en af vores satellitter, som vi har i henholdsvis Sønderborg og Hviding syd for Ribe.

Vi søger en psykolog, som:

 • Har bred erfaring i forhold til udredning og psykoterapeutiske behandlingsforløb
 • Har kendskab til og interesse for psykologiske problemstillinger i transkulturelle sammenhænge
 • Kan give sin mening og faglighed til kende på en konstruktiv måde
 • Formår at etablere tillid og kontakt
 • Har gode samarbejds- og formidlingsevner
 • Besidder psykisk robusthed
 • Er fleksibel og kreativ
 • Har erfaring med og lyst til at arbejde tværfagligt

Vi har gode muligheder for oplæring, uddannelse og supervision.

Læs mere om vores arbejde og igangværende projekter på www.rct-jylland.dk

Stillingen ønskes besat fra den 01.04.2021

Løn og ansættelsesvilkår efter aftale med Dansk Psykologforening.

Ansøgningsfristen er kl. 08.00 mandag den 15.02.2021   

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler mandag den 22.02.21

Hvis du vil vide mere om stillingen og RCT-Jylland, er du meget velkommen til at kontakte centerleder Leif Christensen eller psykolog og behandlingsansvarlig Mikkel Auning-Hansen på telefon 74 53 25 35.


Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV og eksamensbevis snarest via e-mail: kontakt@rct-jylland.dk

 

Alle henvendelser behandles naturligvis fortroligt.