Ny dansk database styrker indsatsen for traumatiserede flygtninge

Ny dansk database styrker indsatsen for traumatiserede flygtninge

Nyt omfangsrigt datasæt om traumeramte flygtninge er et stort skridt for traumeforskningen i Danmark, siger Marie Høgh Thøgersen, Forskningsansvarlig Chefpsykolog fra DIGNITY – Dansk Institut mod Tortur.

DIGNITY har sammen med fire andre behandlingscentre søsat landets første database om traumatiserede flygtninge.

Ifølge Marie Høgh Thøgersen er databasen en milepæl i forskningen om traumeramte flygtninge.

»Databasen vil bringe ny og vigtig viden med sig om traumatiserede flygtninge, som er blandt de mest belastede patienter i sundhedssektoren. Den viden vil sikre, at vi fortsat kan tilbyde effektiv og evidensbaseret behandling til traumeramte«, siger Marie Høgh Thøgersen.

Databasen har fået navnet ’Den danske Traume Database for flygtninge’ (DTD) og bygger på data fra fem klinikker. Den rummer information på over 5000 traumatiserede flygtninge fra 1982 og frem til i dag.

Det foreløbige resultat af samarbejdet findes i rapporten »Traumatiserede flygtninge på danske rehabiliteringscentre – målgruppe beskrivelse og effektmål«. Læs rapporten her

De fem centre fra 2012-2015 er:

  • OASIS – Behandling og rådgivning for flygtninge
  • Rehabiliteringscenter for Torturofre Jylland (RCT-Jylland)
  • Klinik for PTSD og Angst, Aarhus
  • DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur

I 2018 udvidede centrene samarbejdet ved at forpligte sig til at bidrage med data fra klinikkerne frem til 2022. I den sammenhæng blev Rehabiliteringscenter for flygtninge, Ålborg (RFC-Ålborg) også en del af samarbejdet.

 

Coronakrisen vil ramme verdens fattige og fordrevne ekstra hårdt

Bestyrelsesmedlem i RCT-Jylland og forhenværende generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp Andreas Kamm er bekymret for den globale flygtningesituation.

Genåbning af corona-hotline for etniske minoriteter

I dag åbner Sundhedsstyrelsen og DRC Dansk Flygtningehjælp i samarbejde en telefonisk hotline på 12 forskellige sprog, hvor etniske minoritetsborgere

Ny hjemmeside om Coronavirus på 25 sprog

Mange flygtninge og migranter i Danmark har svært ved at forstå de budskaber, der løbende kommer omkring COVID19. Nu er der oprettet en ny hjemmeside

Har du mistanke om Coronavirus?

Undgå at Coronavirus breder sig. Har du mistanke om, at du er smittet, skal du ikke møde op her på RCT-Jylland men ringe til din læge.

To tredjedele af vores patienter har ikke bare PTSD men Kompleks PTSD

Vi har undersøgt ICD-11 diagnosen Kompleks PTSD i vores målgruppe af traumatiserede flygtninge, og resultatet er slående.

Udredning og behandling af traumatiserede børn og unge

RCT-Jylland sætter fuld fart på efteruddannelse af psykologer, som kan udrede og behandle børn og unge med traumereaktioner.

Ny dansk database styrker indsatsen for traumatiserede flygtninge

RCT-Jylland er sammen med fire andre behandlingscentre en del af Danmarks første database om traumatiserede flygtninge.

Kantmaskerne donerer strik til vores gratisbutik

En gruppe frivillige strikker til udsatte borgere og forærer varm vinterstrik til vores patienter

Patienter betaler ikke tolkegebyr

Kun en tiendedel af det beløb, Region Syddanmark har opkrævet i tolkegebyr, siden ordningen begyndte, er blevet betalt.

Beskæftigelsesindsatser der virker

Center for Udsatte Flygtninge har udgivet en rapport om beskæftigelsesindsatser for traumatiserede flygtninge.

Den store udfordring - Andreas Kamms erindringer om 40 år med flygtninge

Andreas Kamm ser tilbage på 40 års arbejde med flygtninge

Genopbygning af Syrien

Syrerne har brug for hjælp til at starte et nyt liv. Verdens ledere mødes for at diskutere fremtiden for nødhjælpen til Syrien og nabolandene.

Frivillige flygtningevenner gør kæmpe forskel

Flygtninge bliver bedre til dansk og får større tilknytning til samfundet og arbejdsmarkedet, når de får en dansk ven.