Du er her: / RCT-Jylland  / Historie 

Historieprint

I løbet af 1985 kom der 250 iranske flygtninge til Sønderjylland, og der var på det tidspunkt en forventning i Dansk Flygtningehjælp om, at der ville komme flere flygtninge til landsdelen, bl.a. libanesere og polakker.

Af de 250 iranere var de ca. 30 svært traumatiserede efter tortur og andre former for belastninger både fysisk og psykisk.

På denne baggrund opstod der i Haderslev en arbejdsgruppe, som med RCT i København som forbillede ville oprette et rehabiliteringscenter i Haderslev.

Det var effektive folk. I løbet af 1985 var projektet blevet gennemarbejdet. Gruppen var på besøg på RCT i København i september, og den 19.9. 1985 blev der på Haderslev Rådhus afholdt planlægningsmøde med stor deltagelse.

Fredag den 28.februar 1986 afholdtes det konstituerende bestyrelsesmøde.

Der var på det tidspunkt søgt midler vidt og bredt, og allerede den 1.april samme år var Rehabiliteringscentret i drift.

I begyndelsen bestod medarbejderstaben af en sekretær, en læge og en psykolog, mens fysioterapi, socialfaglig bistand, tandlæge, bandagist m.v. blev dækket med frivillig arbejdskraft. Dette ændrede sig dog hurtigt, og har i dag med de seneste bevillinger ført til at medarbejderstaben på RCT-Jylland er vokset betydeligt til nu 17 fastansatte medarbejdere samt lægekonsulenter og tolke.

Den 1.april 2011 kunne RCT-Jylland fejre 25 års arbejde med Rehabilitering af traumatiserede flygtninge.