Du er her: / Ydelser / Supervision 

Supervisionprint

For personer, der arbejder med mennesker, der er traumatiserede, kan det være vanskeligt at vurdere, hvilke reaktioner og symptomer, der kan relateres til traumerne, og hvordan man bedst yder hjælp til disse mennesker.
Supervision kan i den sammenhæng være nødvendig, og kan ydes til såvel personalegrupper som til enkeltpersoner. Centerets supervision er f. eks. rettet mod grupper inden for:
  • Den sociale sektor
  • Sundhedssektoren
  • Undervisningssektoren
  • Andre arbejdspladser, hvor traumatisering spiller en rolle.
Rekvireret supervision fra centerets medarbejdere vil sædvanligvis kun ydes mod et i forvejen aftalt honorar.