Du er her: / Artikler  / Fokus i den fysioterapeutiske behandling 

Fokus i den fysioterapeutiske behandlingprint

af: Anette Bech, fysioterapeut

Q starter i et tværfagligt behandlingsforløb her på centret. I fysioterapien går de første par behandlingsseancer med udredning af Q´s symptomer, og den fysioterapeutiske kropsundersøgelse, som er vores arbejdsredskab til afdækning af klientens ressourcer, gennemføres. Q har ikke været udsat for fysisk tortur men har været under langvarig psykisk belastning i forbindelse med krig og flugt. Q er meget præcis i sin formulering af, hvad hun selv oplever som værende sit fysiske hovedproblem. Det er en massiv og næsten dagligt forekommende hovedpine, som breder sig til nakken. I tilknytning dertil oplever Q smerter i kæbe og tænder, en vedvarende hyletone i ørerne, synsforstyrrelser, fornemmelsen af at have en stor klump i halsen, kvalme og hyppige opkastninger. Disse næsten daglige opkastninger beskriver Q som en fysisk lettelse.

Under selve undersøgelsen ses blandt andet en utrolig usikker balance i stående stilling, og muskelvævet i henholdsvis fødder og ben er underspændt og blødt, hvorimod muskelkonsistensen i skuldre og nakke er overspændt og hård. Der er tydeligvis ubalance mellem over- og underkrop. Q har kun ringe kontakt til sit fundament - sine fødder og ben, og adspurgt fortæller hun, at hendes fødder ikke er særligt tydelige for hende. De er ikke integreret i hendes bevidsthed.

Q er meget fokuseret på sine fysiske symptomer, som efterhånden fylder en væsentlig del af hendes liv. Derfor ønsker hun naturligvis, at der i terapien fokuseres på en lindring af disse smerter - forventer at der bogstaveligt talt tages fat, hvor hun oplever, at problemerne optræder. Udfra den fysioterapeutiske tankegang, vi arbejder efter her på centret, handler det meget om at skabe balance i kroppen - om at se på "hele mennesket". Man kan ikke se isoleret på dele af kroppen, ligesom man heller ikke kan skille psykiske og fysiske reaktioner og symptomer ad. Det vurderes, at såfremt behandlingen skal lykkes og Q´s symptomer mindskes, skal det kropslige fundament (fødder og ben) integreres i hendes bevidsthed. Kropsforståelsen skal øges, og der skal arbejdes målrettet på at bedre balancen mellem over og underkrop. I denne proces bliver temaet således "at flytte fokus". Q´s fokus skal flyttes fra top til tå eller med andre ord fra hoved til fødder.

I praksis betyder det, at behandlingen udelukkende kommer til at koncentrere sig om kroppens fundament - altså fødder og ben. Dette vil oftest være vanskeligt for klienten at forstå, når det forklares med ord, da "det jo ikke er her, jeg har ondt!". Q reagerer da også med stor undren og mistro men er motiveret for at få det bedre og vil gerne være med til at gøre forsøget.

Vi starter med enkelte øvelser, som Q skal udføre under guidning. Hun lærer, hvordan hun selv kan massere sine fødder, mens hun fastholder blikket på den fod, hun arbejder med. Hun øver sig i at bevare koncentrationen om at mærke, hvad der sker i foden, mens hun masserer. Q lærer, hvordan hun skal "vække" sine fødder ved i siddende stilling at udøve små, faste tryk nedefter med hænderne på knæene. Der arbejdes videre med øvelser i stående stilling, hvor Q lærer at stå fast/mærke det underlag, hun står på. I liggende stilling anvendes modstandsøvelser. Hun trænes i aktivt at sparke fra/mærke modstanden på fødderne. Udover de aktive øvelser bruges der en del tid på massage af fødder og ben med det formål at gøre disse kropsdele tydeligere for Q, og der gives såkaldte approximationer - små, faste tryk fra hælene og opefter for at "samle" kroppen og tydeliggøre fødder og ben for hende.

Allerede efter den første behandling giver Q undrende udtryk for, at hun fornemmer, at hovedpinen letter. Denne lettelse varer ved nogle timer, hvorefter hovedpinen vender tilbage. Begrebet "lettelse" eksponeres fremover meget i behandlingen, da Q normalt kun føler lettelse af sine symptomer, når hun kaster op. Det er utroligt vigtigt for effekten af behandlingen, at Q mærker, at hun bliver lettet for sine fysiske belastninger på en anden og mere hensigtsmæssig måde end ved at kaste op. - De følgende gange responderer Q bedre og hurtigere på behandlingen. Allerede mens hun i starten af en seance arbejder med selvmassage af sine fødder, mærker hun en lettelse af hovedpinen. Indimellem forsvinder smerterne i hovedet helt, når hun arbejder med sine fødder. Efter en periode fortæller Q, at hun nu af og til spontant lægger mærke til sine fødder - er bevidst om deres eksistens. Dette er udtryk for, at hun stille og roligt er ved at få kontakt til - og integrere sit fundament i sin bevidsthed.

Behandlingen suppleres med stillepunkt på hælene. Dette er en teknik, hvormed man fjerner restriktioner i den kranio-sacrale rytme (bevægelsen i den væske, som findes mellem 2 af de 3 hinder, som omgiver henholdsvis hjerne og rygmarv). Behandlingsformen har en positiv indvirkning på stress, idet den har en dybdegående og regulerende effekt på det autonome nervesystem. Dette nervesystem kan ikke styres voluntært og er altid særdeles overbelastet hos vore klienter. Q reagerer spontant med en fornemmelse af lettelse i hele kroppen, og smerterne i nakke og hoved samt hyletonen i ørerne forsvinder umiddelbart.

Som ovenfor beskrevet sker der en fin progression i selve behandlingen, men skal effekten deraf holde udover selve seancerne her, er det afgørende, at Q arbejder videre med udvalgte øvelser hjemme. Q er motiveret herfor, og hun mener selv, at 5 minutters øvelser dagligt er, hvad hun pt. kan magte. Det viser sig dog, at hun i begyndelsen har svært ved at "overholde aftalen", hun har vanskeligt ved at finde ro og bevare koncentrationen. Når hun indimellem får lavet hjemmeøvelserne, oplever hun den samme effekt som i behandlingen, og efterhånden bliver hun bedre til at koncentrere sig om hjemmeopgaven.

Behandlingsforløbet er endnu ikke afsluttet. Q arbejder fortsat meget motiveret og engageret og har efterhånden opnået en øget forståelse for sine kropslige reaktioner og for, hvorfor det er nødvendigt at arbejde med det kropslige fundament - at flytte fokus fra hoved til fødder, hvis hun vil af med de fysiske symptomer, som plager hende så meget.

Denne case er gennemgået med klienten, som har givet sit samtykke til, at den trykke.