Du er her: / RCT-Jylland  

RCT-Jylland print

RCT-Jylland er en selvejende institution.

Centret har siden 1986 behandlet mennesker, som i andet land har været udsat for traumatiserende hændelser som tortur, forfølgelse, indespærring, krig, flugt, trusler på livet og andre former for organiseret vold, og som på denne baggrund lider af Post Traumatisk Stresssyndrom og en række følgesygdomme.
Centret tilbyder også behandling til patientens nærmeste pårørende, da de over tid kan udvikle symptomer, der ligner dem, patienter har. Patienterne henvises af en læge, idet centret tilbyder specialiseret behandling og rehabilitering.Rammebeløbet til behandlingen afsættes hvert år på en særlig post på Finansloven og udmøntes gennem en driftsaftale med Region Syddanmark.
RCT-Jylland hører under Frit Sygehusvalg og er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark.

Behandlingen foregår i Haderslev, Hviding og Sønderborg. Behandlingen er tværfaglig, idet centret arbejder udfra en helhedsforståelse af patienternes liv. Følger efter krigstraumer rammer alle livsområder: Det psykiske, det fysiske og det sociale.

Behandlerne er psykologer, fysioterapeuter og socialrådgivere. Centret gør brug af lægekonsulenter både på det psykiske og på det fysiske område.
Derudover er der ansat sekretærer, en sygeplejerske og en leder til organisering af behandlingsarbejdet i bredere forstand.

Patienterne
Der henvises årligt ca. 250 patienter.
De er kommet til Danmark som flygtninge fra Iran, Irak, Afghanistan, Bosnien, Kosovo Albanien, Kroatien, Tjetjenien, Syrien, Jordan, nogle få fra Afrika, Sri Lanka, Burma m.fl.