RCT-Jylland
Ydelser
Artikler
Kontakt
Links
 

Torturofres børn skal have gode oplevelserprint

"Ud af krigens skygge" hedder et nyt tiltag for traumatiserede flygtningefamilier i Haderslev. Det er organisationen Red Barnet der står bag i samarbejde med RCT, der hver dag hjælper torturofre.

HADERSLEV: Som Det fjerde sted i Region Syddanmark får Haderslev en oplevelsesklub for traumatiserede flygtningefamilier. Familier der har været ramt af tortur, fængselsophold, selve flugten eller anden form for organiseret vold og overgreb, som har resulteret i traumer.

Der er tilsvarende klubber i Odense, Vejle, Varde og nu snart i Haderslev.

-Vi har valgt at åbne en klub i Haderslev, fordi RCT, Rehabiliteringscentret for torturofre, er forankret her i byen, og det der er det særlige ved disse oplevelsesklubber, det er, at der altid er en fagperson tilknyttet, forklarer Red Barnets frivillighedskonsulent Pernille Lyngsø.

Denne fagperson er allerede udvalgt, og det bliver Lise Dammose, nu skal der findes en række robuste frivillige, som vil være med til at gøre en forskel.

-Vi stiller ikke krav til at man skulle kunne alt muligt. Man skal ikke behandle. Man skal bare være der, have tid, overskud og rummelighed. Det vigtigste er, at familierne får nogle gode oplevelser sammen, og det er det, man som frivillig skal bidrage til, uddyber Pernille Lyngsø

Da der er tale om meget skrøbelige familier, er det heller ikke planen, at man skal på lange udflugter. Naturen bliver en væsentlig medspiller i klubben, forklarer familieterapeut Knud Eschen fra ATT, som har været med til at åbne de øvrige klubber:

-Jeg husker tydeligt moderen, der pludselig var den bedste til at fiske, fordi det havde hun lært i sit hjemland.

Et vigtigt mål med den nye klub er netop at finde forældrenes ressourcer, hvilket Gudrun Gjesing, der er formand for Red Barnets lokalforening i Haderslev, understreger med syvtommersøm:

At være barn i en familie med en så voldsom bagage kan ofte være en stor udfordring og belastning. Positive fælles oplevelser, som vi kan være med til at skabe, kan potentielt i dette projekt gøre en stor forskel i disse børn og familiers liv".

Hun er glad for at lokalforeningen er en del af projektet, som foreløbigt har midler frem til udgangen af 2018:

-Det er vigtigt at understrege, at projektet finansieres af satspuljemidler, så det er ikke penge der går fra de lokale midler.