Du er her: / RCT-Jylland  / Landsmøde 2014 

Landsmøde 2014print

Den 24.-25. april var RCT-Jylland vært for Landsmøde for institutioner og centre, der arbejder med mennesker, der i et andet land har været udsat for traumatiserende hændelser som tortur, forfølgelse, indespærring, krig, flugt, trusler på livet og andre former for organiseret vold, og som på denne baggrund lider af Post Traumatisk Stresssyndrom og en række følgesygdomme. Der var 93 deltagere. Det var adskillige år siden, RCT-Jylland sidst var vært for Landsmødet, så det var med spænding og forventning, at vi tog hul på arrangementet. Det var et meget interessant og varieret program vores seneste leder sammen med øvrige centre og personalet havde fået sammensat, hvad den store tilslutning sikkert også var et udtryk for.

Førstedagen startede med virkelig spændende indlæg om hvordan erfaringer påvirker og former vores krop gjort nærværende med inddragelse af flere cases.  Efterfulgt af hvilken betydning nonspecifikke faktorer i psykoterapien har. Interessant og relevant i vores evidensbaserede tider.

Eftermiddagen stod deltagerne selv for. Først med tre forskellige workshops omkring søvn, hvad arbejdet gør ved os og journalsystem. Programmet blev afsluttet med et indslag fra hvert center/institution om, hvor man er på vej hen de forskellige steder. Vi blev klogere på hinandens arbejde. Både på fællesnævnere, men også forskelligheder i metodevalg og behandlingstilbud.

Aftenens program levnede plads og muligheder for masser af snak på kryds og tværs. Og snakken gik livligt kun afbrudt af underholdning med korsang fra koret ”Sing and Swing” og Gert Barslund og Helene Bach med sange fra ”Flygtningestemmer”. Nærmere beskrivelse af ”Flygtningestemmer kan ses på RCT-Jyllands hjemmeside. Et langt program sluttede ved 22 tiden, men snakken forstummede først efter midnat.

Fredag stod vi op til et smukt forårsvejr og Haderslev Dam viste sig fra sin flotteste side. Det gode vejr trak deltagerne ud i pauserne, som blev sværere og sværere at få afsluttet som dagen skred frem. Der var fortsat masser at snakke sammen om og dele med hinanden!! Interessen var dog fortsat intakt for  gode og varierede oplæg spændende fra evaluering og dokumentation i behandlingsarbejdet, via præsentation af ph.d. afhandling om traumatiserede flygtninge til inddragelse af seksualitet i traumearbejde. Sidste indlæg kom fra Danmarks første kvindelige muslimske sexolog omkring Islam, kultur og seksualitet med fortsat utrættelig spørgelyst fra salen.

Og således sluttede to intense og spændende dage med faglige kollegaer og glæden ved et veloverstået Landsmøde. Region Sjælland er vært ved næste Landsmøde i efteråret 2015.

Hent programmet her