Du er her: / Projekter / Musik for HELE familien 

Musik for HELE familienprint

Musikterapi for HELE familien med fokus på positive samværsformer og den tidlige indsats

På RCT-Jylland har vi været så heldige, at modtage et tilskud til et projekt fra Sundhedsministeriet: ”Musikterapi for HELE familier”.

Vores vision er, at dette projekt er ét i en række tiltag, der får HELE familien med.

Vi har i efteråret 2013 afsluttet behandling for forældre med PSTD (posttraumatisk stress-syndrom), men mangler tilbud til familier og børn, hvor vi kan observere at børn og unge er i stor risiko for sekundær traumatisering. Dvs. at børnene reagerer med stress-symptomer som hyperaktivitet, aggressiv adfærd og opmærksomhedsproblemer. At barnet bliver ”sekundært traumatiseret” giver sig på samfundsplan udslag i, at de får svært ved at følge almindelig skolegang og kan få store sociale problemer.

Formålet med musikterapien var, at give sekundært traumatiserede børn og unge mulighed for stress-reduktion via et musikterapeutisk behandlingstilbud.

Musikterapi er en videnskabelig baseret behandlingsform (www.musikterapi.org). Den  danner rammen for en ressourceorienteret tilgang, tilrettet den enkeltes niveau og udvikling. Der kræves ikke særlige sproglige eller musikalske færdigheder for at deltage. Fokus i projektet er en tidlig indsats hvor positive samværstyper imellem forældre og barn styrkes på en naturlig og støttende måde. Børn og unge gives endvidere mulighed for at udtrykke sig igennem musik. For nogle vil musikterapien fungere som et frirum.

Evaluering - projekt musikterapi 2014

Hjertelig hilsen Dorte Bergholt Hviid, projektleder og musikterapeut www.musikterapeuterne.dk