Du er her: / Ydelser / Behandling 

Behandlingprint

Al behandling foregår ambulant – sædvanligvis en gang om ugen og består af gruppe- , tværfaglig-  eller individuel behandling.
Den indledende del vil have karakter af en undersøgende fase, hvor det afklares om behandling er mulig og i givet fald, hvilke mål der kan sættes med behandlingen, og  hvilket omfang behandlingen kan forventes at få.

Behandlingen er en kombinationsbehandling, der tager udgangspunkt i, hvad traumet betyder for patientens hele livssituation. Der gives behandling individuelt og i gruppe. De svageste patienter tilbydes kortvarig behandling i eget hjem.
Behandlingen har den tværfaglige arbejdsmetode som et grundlæggende princip. Den faglige indsats udøves af psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere og speciallæger.
Det er et vigtigt led i behandlingen, at den koordineres i forhold til de henvisende læger, kommunale myndigheder, mm.

Hent Henvisningsskema