Behandling

Vi tilbyder tværfaglig behandling hos vores dygtige psykologer, fysioterapeuter, socialrådgivere samt speciallæger i psykiatri og ortopædkirurugi.

Psykologen:
Hjælper til at tale om de traumatiserende oplevelser og giver redskaber til håndtering af symptomer, tanker og følelser.

Fysioterapeuten:
Hjælper med at forstå sammenhænge mellem PTSD og smerter i kroppen samt vejleder om lindring af disse smerter ved f.eks. at give øvelser, massage, afspænding eller akupunktur.
Fysioterapeuten kan også hjælpe med kontakt til kommunen ved behov for hjælpemidler.

Socialrådgiveren:
Hjælper med de sociale problemer, som ofte er forbundet med PTSD og rådgiver om regler i det danske samfund.
Der arbejdes med sociale relationer og med det sociale funktionsniveau. 

Speciallægen i psykiatri:
Hjælper med at afdække specifikke vanskeligheder og kan ordinere medicin, der kan dæmpe PTSD symptomerne.
Efter aftale laves også psykiatrisk speciallægeerklæring.

Ortopædkirurgen:
Hjælper med udredning og beskrivelse af skader i kroppen og henviser til relevante undersøgelser efter behov.