Artikler

Hvert år skriver medarbejdere, lægefaglige konsulenter og bestyrelsesmedlemmer faglige artikler om vores arbejde og fagområde, som du finder herunder. 

Fysioterapeut praktikant på RCT-Jylland

Trine som snart er færdiguddannet fysioterapeut har været i praktik i 5 uger. Her fortæller hun lidt om sin oplevelse af at være hos os.

Oase i en stenørken

Sognepræst i Haderslev Domsogn og bestyrelsesmedlem Kirsten Münster sammenligner i en artikel til Ugeavisen RCT-Jylland med en oase.

Narrativ eksponeringsterapi

NET er den eneste terapiform, som er udviklet specifikt til traumatiserede flygtninge. Hør hvordan vi arbejder med metoden.

Det handler om respekt for livet

Læs sognepræst i Haderslev Domsogn og bestyrelsesmedlem Kirsten Münsters refleksioner på det at være flygtning i dag og set i et historisk perspektiv.

De moderne flygtninge

Elektronik og sociale medier har gjort det muligt at være konstant opdateret om situationen i hjemlandet. Det kan dermed være svært at distancere sig fra krigen for de patienter hvis hjemland stdig er præget af krig og uroligheder.

Akupunktur i den fysioterapeutiske behandling

Akupunktur er en non-farmakologisk behandling til lindring af smerter, som derved muliggør genoptræning af kroppen og bevirker, at patienten i højere grad kan fungere i dagligdagen. På RCT-Jylland er vores fysioterapeuter i fuld gang med at uddanne sig til denne behandling.

Refleksioner om integration og praksis

Som flygtning er det særligt vigtigt at kunne få et sikkert fundament at bygge et nyt liv op på. Det gives bl.a. ved, at man får sikkerhed for at kunne være sammen med sin familie og have sikkerhed for ikke at blive sendt ud af landet igen til usikre forhold.

Landet langt borte

"Festina Lente" - skynd dig langsomt. Det skal vi også i rehabiliteringsarbejdet.

Betydningen af god kommunikation

På RCT-Jylland tror vi på, at god kommunikation gør en verden til forskel for vores patienter. Den tro handler vi på.

Speciallægedage på RCT-Jylland

Omkring 8 gange årligt giver vi patienter mulighed for at se vores fast tilknyttede ortopædkirurg til udredning af deres torturspecifikke fysiske skader.

Det globale perspektiv

Andreas Kamm er forhenværende generaldirektør for Dansk Flygtningehjælp. Som medlem af vores bestyrelse deler han her refleksioner på den globale flygtningesituation.

PTSD

En af vores psykiatriske lægekonsulenter fortæller om sit arbejde med PTSD ramte patienter.

Den gode tolkning er et kendetegn hos RCT-Jylland

En tolk er ikke bare en tolk.. Læs hvorfor vi bruger en stor del af vores ressourcer på netop tolkeområdet.

Studietur til Holland

I september 2018 tog vores fire socialrådgivere til Holland. Hør om en noget anden praksis i forhold til traumatiserede flygtninge.

Eksil og integration

Hør en families historie om at leve i eksil og dens kamp for at blive integreret i det danske samfund.

Fysiske følger efter falangatortur

Mange af de torturofre, der er flygtet til Danmark, har været udsat for tortur mod fødderne, kaldet falanga. Vores ortopædkirurg fortæller om de fysiske følger.

Tværfagligt samarbejde

Vi giver 3 eksempler på typiske patientforløb set i releation til det tværfaglige samarbejde.

Planlægning af patientforløb

Hvilken rolle har administrationen i forhold til patienternes behandlingforløb?

Psykologisk arbejde med asylansøgere

Vi er altid åbne for at prøve kræfter med noget nyt, når der er behov for det, men af og til oplever vi, at det er en kæmpe udfordring, vi har påtaget os.

Psykiatrisk konsulent på RCT-Jylland

En af vores to psykiatriske lægekonsulenter fortæller om sit arbejde hos os.

Tværfaglig behandling i satellitterne

Hvorfor er det vigtigt at have behandlingstilbud andre steder i Sønderjylland end Haderslev?

Tolkene er ikke i tvivl: "Vi er glade for RCT"

To af vores faste tolke fortæller, hvorfor de har valgt at arbejde på RCT-Jylland.

Udredning og behandling af flygtningebørn

I vores landsdel er der ingen specialiserede tilbud til traumatiserede børn. Vi har udviklet et tilbud målrettet netop denne gruppe.