Velkommen til RCT-Jylland

RCT-Jylland er en upolitisk, humanitær organisation, der som sit primære formål har behandling og rehabilitering af torturoverlevere og andre traumatiserede flygtninge.

Centret blev etableret i 1985 som et af de første af sin slags i verden. Det er i dag organiseret som en selvejende institution med en bestyrelse på ti medlemmer.

Vi er omfattet af det såkaldte frie sygehusvalg, hvorved læger frit kan henvise patienter til vederlagsfri behandling.

Centret drives som en selvejende institution med en driftsoverenskomst indgået med Region Syddanmark.

Vi håber, du finder det, du søger. Hvis ikke ser vi frem til, at du kontakter os.

 

OBS: Koncert Flygtningestemmer 2016 

 


25 år med andres traumer

Psykolog Leif Christensen kan fejre 25 års jubilæum hos RCT

Af Peter Rasmussen

jubilæum Psykolog, Leif Christensen, har været ansat ved RCT-Jylland i Haderslev siden den 1. oktober 1991. Centret forestår behandling af traumatiserede mennesker, som har været udsat for krig, tortur, overgreb eller forfølgelse. 

Før Leif kom til RCT-Jylland, havde han erfaringer med psykologisk arbejde ved skolepsykologiske rådgivninger i flere kommuner, psykolog ved en voksenpsykiatrisk hospitalsafdeling og ansættelse som psykolog ved Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Aarhus, hvor han var ansat i en stilling specielt oprettet til arbejdet med flygtninge- og indvandrerbørn. 

  "Leif har gennem årene haft mere end 11.500 terapeutiske samtaler og medvirket til, at en meget sårbar gruppe mennesker, der på mange måder føler sig fortabt, har fået mod til at kæmpe sin kamp for at finde lys for enden af tunnelen eller et håb i mørket," fortæller daglig leder af Rehabiliteringscenter for Torturofre, og navne broder til jubilaren, Leif Christensen, som fortsætter:

Har en unik viden

"Leif har en unik viden og erfaring som gør en stor forskel i disse menneskers liv. Han er meget vellidt og har en særlig evne til at skabe tryghed og respekt omkring sig. Og med sin stilfærdige væsen og underfundige humor er han i stand til at sætte et særdeles positivt præg på hverdagen. 

  Han er en glimrende formidler og en dygtig supervisor, som både samarbejdspartnere, kollegaer og studerende har stor glæde af." 

  "Leif har også været involveret og engageret i RCT-Jyllands organisatoriske udvikling. Han har i flere omgange været personalets repræsentant i bestyrelsen, været arbejdsmiljørepræsentant og i en tidsbegrænset periode fungeret som centerleder," fortæller Leif Christensen og slutter:

"Han er på alle niveauer en højt værdsat psykolog både inden for og uden for centret. Leif er den første 25 års jubilar ved RCT-Jylland. Dette bliver fejret i centrets lokaler på fredag den 30. fra klokken 13.00. Bestyrelsen vil gerne udtrykke en stor tak og anerkendelse til Leif for hele hans virke i arbejdet med traumatiserede mennesker ved centret."

Leif Christensen er Rehabiliteringscenter og Torturofres første 25 års jubilar.

RCT–Jylland nu på Facebook


Artikler

se alle artikler

Fysioterapi på RCT-Jylland
af: Susanne Sternberg, fysiote...


Et tværfagligt behandlingsforløb
af: Anette Bech, fysioterapeut...

 

Henvisning


Patientpjece


 

Sundhedsstyrelsens tilsyn

Sundhedsstyrelsen var på tilsyn den 08.05.15. RCT-Jylland opfylder samtlige målepunkter, og der er ingen anmærkninger i øvrigt til de undersøgte forhold. Tilsynsrapporten kan ses i sin fulde længde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside under tilsyn med private behandlingssteder og klinikker – Region Syddanmark.

 

Ledige jobs 

Kontakt os

 
Navn:
E-mail:
Telefon:
Spørgsmål:
captcha
Svær at se? Hent en ny 
Hvorfor indtastning?